GS AEO-4824,、 、 - 江阴三禾电器有限公司,江阴三禾电器有限公司 专门为我们的客户提供一流的 led 。我们的专家团队致力于提供高质量的 1 。今天联系我们就能获得免费报价。,AE0-4812,、 、 - 江阴三禾电器有限公司,江阴三禾电器有限公司 专门为我们的客户提供一流的 led 。我们的专家团队致力于提供高质量的 1 。今天联系我们就能获得免费报价。,GS AE0-3624,、 、 - 江阴三禾电器有限公司,江阴三禾电器有限公司 专门为我们的客户提供一流的 led 。我们的专家团队致力于提供高质量的 1 。今天联系我们就能获得免费报价。

0510-68823525

sales@jysanhe.com

0
Model No: TS 澳规系列

TS 澳规系列

数量 :
添加到购物车
发联系信

型号                  输入                  输出           铁心尺寸

TS-41060100    230-240V 50HZ      6V 1A 6VA         41*33*16.5mm

TS-4112050     230-240V 50HZ      12V 0.5A 6VA      41*33*16.5mm

TS-41060167    230-240V 50HZ      6V 1.67A 10VA   41*33*25mm

TS-41090111    230-240V 50HZ      9V 1.11A 10VA   41*33*25mm

TS-4112083      230-240V 50HZ      12V 0.83A 10VA   41*33*25mm

TS-4124040     230-240V 50HZ      24V 0.4A 10VA     41*33*25mm

TS-4812167     230-240V 50HZ      12V 1.67A 20VA   48*40*30mm

TS-4824083     230-240V 50HZ      24V 0.83A  20VA   48*40*30mm

TS-5706500    230-240V 50HZ       6V 5A 30VA            57*48*30mm

TS-5706500    230-240V 50HZ       6V 5A 30VA            57*48*30mm

TS-5712250    230-240V 50HZ       12V 2.5A 30VA        57*48*30mm

TS-5724125    230-240V 50HZ       24V 1.25A 30VA      57*48*30mm

TS-5706600    230-240V 50HZ       6V 6A 36VA             57*48*30mm

TS-5712300    230-240V 50HZ       12V 3A 36VA           57*48*30mm

TS-5724150    230-240V 50HZ       24V 1.5A 36VA        57*48*30mm

TS-12420       230-240V 50HZ       12V 4.2A 50VA          66*55*36mm

TS-6612500   230-240V 50HZ        12V 5A 60VA            66*55*36mm

TS-6624250   230-240V 50HZ        24V 2.5A 60VA         66*55*36mm

TS-8612667   230-240V 50HZ        12V 6.67A 80VA       85*72*36mm

TS-8612875   230-240V 50HZ        12V 8.75A 105VA     85*72*36mm

TS-8624437   230-240V 50HZ        24V 4.37A 105VA     85*72*36mm

TS-8612667   230-240V 50HZ        12V 6.67A 80VA       85*72*36mm