GS AEO-4824,、 、 - 江阴三禾电器有限公司,江阴三禾电器有限公司 专门为我们的客户提供一流的 led 。我们的专家团队致力于提供高质量的 1 。今天联系我们就能获得免费报价。,AE0-4812,、 、 - 江阴三禾电器有限公司,江阴三禾电器有限公司 专门为我们的客户提供一流的 led 。我们的专家团队致力于提供高质量的 1 。今天联系我们就能获得免费报价。,GS AE0-3624,、 、 - 江阴三禾电器有限公司,江阴三禾电器有限公司 专门为我们的客户提供一流的 led 。我们的专家团队致力于提供高质量的 1 。今天联系我们就能获得免费报价。

0510-68823525

sales@jysanhe.com

0
Model No: GS SH-xxDyyyyIP44

GS SH-xxDyyyyIP44

数量 :
添加到购物车
发联系信

型号:SH-xxDyyyy-IP44  max:12W

输入:230V ~50HZ

输出:xx表示输出电压范围3-36V  DC   增加最小单位0.5V

        yyyy表示输出电流范围 50-1000mA , 增加最小单位50mA     

        输出最大功率12W

示例  :   SH-03D1000IP44    OUTPUT:3VDC  1000mA   3W    

              SH-06D1000IP44    OUTPUT:6VDC 1000mA   6W

              SH-12D0500IP44    OUTPUT:12V 500mA   6W

              SH-15D0100IP44    OUTPUT:15VDC  100mA   1.5W

              SH-24D0500IP44     OUTPUT:24V DC  500mA     12W

              SH-30D0200IP44    OUTPUT:30VDC  200mA    6W 

              SH-36D0300IP44     OUTPUT:36VDC  300mA    10.8W

                ......

SIZE:84*58*97mm