GS AEO-4824,、 、 - 江阴三禾电器有限公司,江阴三禾电器有限公司 专门为我们的客户提供一流的 led 。我们的专家团队致力于提供高质量的 1 。今天联系我们就能获得免费报价。,AE0-4812,、 、 - 江阴三禾电器有限公司,江阴三禾电器有限公司 专门为我们的客户提供一流的 led 。我们的专家团队致力于提供高质量的 1 。今天联系我们就能获得免费报价。,GS AE0-3624,、 、 - 江阴三禾电器有限公司,江阴三禾电器有限公司 专门为我们的客户提供一流的 led 。我们的专家团队致力于提供高质量的 1 。今天联系我们就能获得免费报价。

0510-68823525

sales@jysanhe.com

0
Model No: 筒式EI48 系列

筒式EI48 系列

数量 :
添加到购物车
发联系信

规格           输入                 输出

6V 12VA     120V 60HZ     6V 2000mA 12VA

12V 12VA     120V 60HZ     12V 1000mA 12VA

12V 15VA     120V 60HZ     12V 1250mA 15VA

12V 18VA     120V 60HZ     12V 1500mA 18VA

12V 20.4VA     120V 60HZ     12V 1700mA 20.4VA

12V 24VA     120V 60HZ     12V 2000mA  24VA

24V 12VA     120V 60HZ     24V 500mA   12VA

24V 15.6VA     120V 60HZ     24V 650mA 15.6VA

......