GS AEO-4824,、 、 - 江阴三禾电器有限公司,江阴三禾电器有限公司 专门为我们的客户提供一流的 led 。我们的专家团队致力于提供高质量的 1 。今天联系我们就能获得免费报价。,AE0-4812,、 、 - 江阴三禾电器有限公司,江阴三禾电器有限公司 专门为我们的客户提供一流的 led 。我们的专家团队致力于提供高质量的 1 。今天联系我们就能获得免费报价。,GS AE0-3624,、 、 - 江阴三禾电器有限公司,江阴三禾电器有限公司 专门为我们的客户提供一流的 led 。我们的专家团队致力于提供高质量的 1 。今天联系我们就能获得免费报价。

0510-68823525

sales@jysanhe.com

0
Model No: 筒式 EI41系列

筒式 EI41系列

数量 :
添加到购物车
发联系信

规格           输入                 输出

6V 3VA     120V 60HZ     6V 500mA 3VA

6V 3.6VA     120V 60HZ     6V 600mA 3.6VA

6V 4.8VA     120V 60HZ     6V 800mA 4.8VA

6V 6VA     120V 60HZ     6V 1000mA 6VA

6V 7.2VA     120V 60HZ     6V 1200mA 7.2VA

12V 3.6VA     120V 60HZ     12V 300mA 3.6VA

12V 4.8VA     120V 60HZ     12V 400mA 4.8VA

12V 6VA     120V 60HZ     12V 500mA 6VA

24V 3.6VA     120V 60HZ     24V 150mA 3.6VA

24V 6VA     120V 60HZ     24V 250mA 6VA

......